മേഘവിസ്‌ഫോടനം, മിന്നൽപ്രളയം..; സിക്കിം ദുരന്തഭൂമി | Sikkim | Flash Floodമേഘവിസ്‌ഫോടനം, മിന്നൽപ്രളയം..; നിനച്ചിരിക്കാതെയുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ സിക്കിം വിറങ്ങലിച്ചിരിക്കുകയാണ്

#Sikkim #FlashFlood #Rain 
.
.
മാറുന്ന ലോകത്ത് കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങളോടെ. പുതിയ വേഗത്തിൽ. പുതിയ ലുക്കിൽ.
മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്. #MathrubhumiNews.

Watch Mathrubhumi News Live at https://youtu.be/DhujH-qBWx0

#MalayalamNews #MalayalamLatestNews #KeralaNews #MathrubhumiNews #Mathrubhumi #Malayalamnewslive #Malayalamlivenews #Latestmalayalamnews #Breakingnews #Breakingnewskerala #Breakingnewslive

Connect with Mathrubhumi News:
Visit Mathrubhumi News’s Website: http://www.mathrubhumi.com/tv/
Find Mathrubhumi News on Facebook: https://www.fb.com/mbnewsin/
—————————————————–
Mathrubhumi News (മലയാളം: മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്) is a 24-hour Malayalam television news channel and is one of Kerala’s most viewed TV channels. Owing to its varied presentation style and reliable content, Mathrubhumi News has become the fastest-growing news channel in Kerala. More than just a news channel, Mathrubhumi News features a host of programs that relate to various aspects of life in Kerala. Some of the frontline shows of the channel are: 
– Wake Up Kerala, the Best Morning Show in Malayalam television.
– Njangalkum Parayanund, youth-centric viewers sourced discussion around the pressing topic of the day.
– Super Prime Time, the most discussed debate show during prime time in Kerala.
– Vakradrishti and Dhim Tharikida Thom, unmatchable satire shows.
– Spark@3, the show on issues that light up the day.
– World Wide, a weekly round-up of all the important news from around the globe.

Happy viewing!

Mathrubhumi News is an initiative by The Mathrubhumi Printing & Publishing Co. Ltd.
Mathrubhumi News. All rights reserved ©.

source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous Story

A Musical Fresco – Style Weekly

Next Story

Sanjay Singh Arrested Video LIVE : संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद भयंकर बवाल, धारा 144 लागू!|ED News